Sadjarstvo Ficko

Pri nas nastajajo kakovostni izdelki, ki so posebnost na slovenskem trišu. Osnova so posebej izbrane sadne vrste, saj pri nas raste prvi nasad kutine ter prvi nasad nešplje v Sloveniji.
Mikroklima zahodnega Gorikega, idealna sadjarska poboja ter z apnencem bogata tla, ki odraajo ostanke Panonskega morja, dajejo našemu sadju poseben ton. Spremenljive vremenske razmere, ki se od leta do leta spreminjajo, pa se odraajo tudi v naših konnih izdelkih. elimo proizvajati izdelke, kot nam jih ponudi narava, saj nam delo v soitju z naravo rodi najlepše in najboljše plodove.


Novice in dogodki

Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju 22.05.-25.05.2009

Tudi mi se predstavljamo od 22.05. do 24.05.2009 v minoritskem samostanu na stojnici.

Prejeli smo tri zlate medalje za izdelke, ki jih morate videti in okusiti.

Nova paleta izdelkov

Prihaja nova paleta izdelkov.
Dietne marmelade razlinih okusov tudi nekaj povsem novih.


 
© Copyright 2009-2016 by Sadjarstvo Ficko s.p. Vse pravice pridrane!