(ZA)Čutim Goričko - Sadjarstvo Ficko

Pojdi na vsebino
Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko - (ZA)Čutim Goričko

Viri sofinanciranja:   Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije
Status – faza:     V teku
Začetek:   03.03.2020
Predviden zaključek:     31.12.2020OBIŠČEM, RAZIŠČEM IN ODKRIJEM GORIČKO - (ZA)ČUTIM GORIČKO
Pomurska turistična zveza kot vodilni partner sodeluje v operaciji Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko, ki se izvaja v okviru podukrepa Podpora in izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Podukrep 19.2).

Partnerji v projektu:
 • Pomurska turistična zveza - vodilni partner v operaciji
 • Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan - partner v operaciji
 • Sadjarstvo Ficko, Martin Ficko s.p. - partner v operaciji


Obdobje izvajanja operacije: 3.3. 2020 – 31.12. 2020
OPIS:
Z operacijo sodelovanja (ZA)Čutim Goričko bomo nadgradili turistično ponudbo in razvili nove turistične produkte, s katerimi bomo povečali privlačnost regije in zagotovili, da se bodo obiskovalci radi vračali v naše kraje. Pomurska turistična zveza kot regijska turistična organizacija za območje Pomurja skrbi za povezovanje deležnikov, njihovo izobraževanje na podorčju turizma, promocijo Pomurja kot turistične destinacije in razvoj turizma. PTZ bo s svojim znanjem s področja turizma in oblikovanja aktraktivne turistične ponudbe v okviru operacije sodelovanja (ZA)Čutim Goričko organizirala izobraževalno-ozaveščevalne delavnice, ki bodo namenjene deležnikom na območju LAS Goričko, ki s svojo dejavnostjo delujejo na področju turizma, enogastronomije, kulture in ohranjanja tradicije (gostinci, hoteli, apartmaji, počitniške domačije, turistične kmetije...), rokodelci, nevladne organizacije, kmetje, socialni podjetniki, prostovoljne organizacije, ponudniki lokalnih izdelkov in pridelkov. Delavnice bodo hkrati namenjene povečanju prepoznavnosti Goričkega na turističnem zemljevidu Slovenije in promociji podeželskega turizma kot petzvezdičnega doživetja. Lokalni deležniki bodo z novim znanjem lahko sledili in dosegali cilje slovenskega turizma, ter pozitivno prispevali k boljši prepoznavnosti območja LAS Goričko. Povezovanje deležnikov turizma in oblikovanje inovativne turistične ponudbe bomo nadgradili z vzpostavitvijo "on-line" Informacijsko-rezervacijskega sistema, ki bo služil kot orodje za lažje dostopanje do loklanih turističnih produktov in za omogočanje enostavnega načina rezerviranja edinstvenih turističnih doživetij.
Naš poglavitni cilj je promocija inovativnih turističnih doživetij, ki jih bomo razvili v okviru inovativnega partnerstva. Partner RIS Dvorec Rakičan bo z opremo poustvaril videz grajskih sob in s tem obiskovalcem ponudil avtentično izkušnjo in obiskovalce popeljal v čas, ko so dvorec naseljevali člani plemiške družine Batthyány. Partner Sadjarstvo Ficko bo z degustacijsko opremo obiskovalcem ponudil avtentično izkušnjo, saj se bodo lahko sami preizkusili v izdelovanju eteričnih olj in kuhanju marmelade. Dodatno bo pristna izkušnja podkrepljena s piknikom v sadovnjaku in čudovitim razgledom na Goričko pokrajino. Nove oz. posodobljene turistične produkte bomo povezali s kočijo 21. stoletja, ki bo obiskovalce popeljala do posameznih turističnih točk. Na podlagi tega bomo razvili petzvezdične turistične produkte, ki bodo predstavljeni v sklopu Informacijsko-rezervacijskega sistema in bodo na razpolago zainteresiranim obiskovalcem.

CILJI:
Vsi cilji operacije izhajajo neposredno iz Strategije lokalnega razvoja LAS Goričko 2020 in so sledeči:

 • Povečati znanje in kakovost interpretacije turističnih ponudnikov in ostalih deležnikov ob upoštevanju razvoja trajnostnega turizma in varovanja naravne in kulturne dediščine in povezovanje ponudnikov z namenom skupnega nastopa na turističnem trgu

Rezultat, ki vodi do cilja: na začetku operacije se bo izvedlo 7 izobraževalno-ozaveščevalnih delavnic za deležnike turizma na področju LAS Goričko kot so različni turistični ponudniki, nevladne organizacije, rokodelci, ponudniki lokalnih izdelkov in pridelkov, pri čemer je osnovni namen izvedbe operacije za to ciljno skupino dvigniti njihovo prepoznavnost, obogatiti njihovo znanje na področju razvoja trajnostnega in avtentičnega podeželskega turizma in povečati njihove kompetence. V okviru delavnic se bo deležnike spodbujalo k povezovanju in skupnemu nastopu. Delavnice bodo namenjene tudi spodbujanju socialnega podjetništva na področju turizma. K sodelovanju se bodo povabili različni deležniki iz vseh občin, ki so del območja LAS Goričko, kar bo pripomoglo k skladnemu razvoju na širšem območju LAS.

K povečanju znanja in dvigu kakovosti turizma območja LAS Goričko bodo pripomogle tudi demonstracijsko-promocijske aktivnosti, vezane na uporabo kulturnih in naravnih danosti za izboljšanje turistične privlačnosti območja LAS Goričko.

 • Izkoristiti potencial kulturne in naravne dediščine območja LAS Goričko za razvoj inovativnih turističnih partnerstev in produktov

Rezultat, ki vodi do cilja: Skozi razvoj inovativnih turističnih produktov in z vključevanjem inovativnih pristopov oblikovanja trajnostne turistične ponudbe bomo izkoristili potencial naravne in kulturne dediščine območja LAS. Dodatno bomo inovativnost naše operacije podkrepili z vključitvijo kočije 21. stoletja, s katero bodo obiskovalci in turisti na edinstven način spoznali  naravne in kulturne bisere območja LAS Goričko. Razvili bomo turistične produkte, s katerimi bomo povečali privlačnost območja in obiskovalcem ponudili avtentično doživetje.

 • Povečati socialno vključenost ranljivih skupin še posebej mladih brezposlenih s poudarkom na trajnostno naravnanem turizmu

Rezultat, ki vodi do cilja: pri izvedbi izobraževalnih dejavnosti bo posebna pozornost namenjena ranljivim ciljnim skupinam (predvsem mladim in mladim Romom) in brezposelnim, saj ravno turizem lahko predstavlja največjo priložnost za njih v smislu socialne vključenosti (delovna mesta, razvoj podjetniških idej itd.). Z udeležbo mladih brezposlenih oseb na delavnicah se jih bo vzpodbujalo k aktivaciji na področju turizma z namenom kariernega usmerjanja, preprečevanja osipništva in tudi kreiranja lastnih podjetniških idej. K sodelovanju bomo povabili posameznike iz ranljivih skupin iz vseh občin, ki so del območja LAS Goričko, kar bo pripomoglo k skladnemu socialnemu razvoju na širšem območju LAS.

GLAVNE DEJAVNOSTI:
 • Izobraževalno-ozaveščevalne aktivnosti
 • Ureditev sob v dvorcu Rakičan
 • Nakup degustacijske opreme
 • Razvoj 5-zvezdičnih turističnih produktov
 • Vzpostavitev informacijsko-rezervacijskega sistema
 • Demonstracijsko – Promocijske aktivnosti


PRIČAKOVANI REZULTATI IN CILJNE VREDNOSTI:

Z izvedbo operacije se bodo izvedle izobraževalne oz. ozaveščevalne aktivnosti iz področja spoznavanja pomena pojmov trajnostni turizem, zeleni turizem, butični turizem in podeželski turizem. Prav tako pa po del aktivnosti namenjen promociji in razvoju turistične ponudbe s prej omenjeno vsebino, ki jo želimo doseči na območju LAS Goričko. Z ozaveščanjem o razvoju turizma si želimo povzdigniti znanje lokalnih deležnikov in sam turizem na območju LAS Goričko postaviti v ospredje slovenskega turističnega zemljevida pet zvezdičnega doživetja. Ob enem pa si želimo razvoja lokalnih izdelkov oz. projektov (kot so npr. različni kulturno-turistični dogodki) temelječih na naravnih in kulturnih danostih območja vse z namenom usposobiti zainteresirane, povečati kakovost interpretacije in s tem dolgoročno doseči večjo turistično privlačnost območja LAS Goričko. Pri izvedbi izobraževalnih dejavnosti bo posebna pozornost namenjena ciljni skupini brezposelnih, saj ravno turizem lahko predstavlja največjo priložnost za njih (delovna mesta, razvoj podjetniških idej ipd.). V aktivnosti bomo vključili tudi ranljive skupine kot so romska skupnost in pozornost do enakopravnosti spola, kjer bomo dali poudarek na vključevanju ženskega dela prebivalstva. Skozi interaktivne aktivnosti bomo deležnikom približali omenjene tematike s pomočjo IKT tehnologije, predstavitve (power point, prezi…), prikaz promocijskih videoposnetkov (kjer bomo spoznali dobro in slabo promocijo), kreativnih delavnic in praktičnih primerih (prikaz praktičnih primerov pet zvezdičnih doživetij v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem). K sodelovanju pri izobraževanju se bodo povabili različni deležniki iz vseh občin, ki so del območja LAS Goričko. Izvedlo se bo skupaj 7  izobraževalno-ozaveščevalnih- delavnic; 5 na lokaciji dvorca Rakičan, 2 pa pri partnerju Sadjarstvo Ficko,

Z izvedbo operacije se bosta v Dvorcu Rakičan opremili dve grajski sobi, ki bosta opremljeni v podeželskem stilu in bosta tako predstavljali zgodbo podeželskega dvorca. Sobi bosta opremljeni s kraljevo zakonsko posteljo, garderobno leseno omaro, dvema foteljema in čajno mizico. Prav tako bosta sobi dobili pridih lokalne značilnosti kot so ajda, pšenica, mak in jabolka, ki jih bomo lahko zasledili v dekoraciji prostora (Fotografije, namizna dekoracija in gostujoče lokalne umetnine). V sodelovanju z lokalnimi mladimi umetniki bomo v sobama gostili občasne razstave, ki bodo na voljo turistom ob prenočevanju. Vsaka soba bo imela lastno kopalnico s kadjo, umivalnikom in toaleto. Tudi v kopalnicama bomo lahko zasledili lokalne značilnosti, ki se bodo pojavile v obliki dekoracije prostora (stenske fotografije – podeželja (Ledavsko jezero, mak, pšenica, ajda…), brisače, namizna dekoracija, les…), Z izvedbo operacije bo Sadjarstvo Ficko nabavilo degustacijsko opremo, ki jo bodo uporabljali za prikaz lokalnih domačih obrti. Prav tako bomo degustacijsko opremo uporabljali vsi partnerji, saj bomo s pripravo pet zvezdičnih doživetij v naše programe vključevali prikaz kuhanja marmelade, pripravo eteričnih olj in pripravo jedi iz zelišč. Partner bo nabavil kotel za kuhanje marmelade, opremo za pripravo eteričnih olj in degustacijsko opremo v smislu različnih kuhinjskih pripomočkov (posode, kozarce, pribor, košarice, nalepke…). Z nakupom opreme si bo partner olajšal delo in bo tako lahko kakovostnejše in hitreje prikazal omenjene obrti. Tudi po samem zaključku operacije bomo vsi partnerji nadaljevali s pripravo programov in uporabo degustacijske opreme. Sadjarstvo Ficko bo tako vsakodnevno nadaljeval z uporabo opreme in si olajšal razvoj v svojem podjetju.

Z izvedbo operacije bomo vsi partnerji v aktivnem sodelovanju pripravili pet zvezdične turistične produkte, ki bodo promovirali območje LAS Goričko kot trajnostno in butično turistično destinacijo, kjer se prepletata bogata tradicija in naravna ter kulturna dediščina. Z vzpostavitvijo informacijsko – rezervacijskega sistema bomo lahko združili lokalne deležnike in jih vključili v naše turistične produkte. Pet zvezdična doživetja vzpodbujajo razvoj, ustvarjalnost, inventivnost in inovativnost s ciljem pospeševanja kakovosti in razvoja doživetij na podjetniški ravni, na ravni destinacij, združenj turističnih produktov oziroma ponudnikov. Namen le teh je krepitev lokalnih produktov z dodano vrednostjo ter identificiranje presežkov – kakovostnih, unikatnih, avtentičnih, inovativnih, dovršenih parcialnih in integralnih turističnih produktov. S pomočjo le teh bomo lahko lažje pozicionirali in tržili naše produkte na tuji trg. V sklopu razvoja turističnih produktov bomo pripravili tudi informacijski material s slikovnim gradivom. Slikovno gradivo bomo pridobili preko lokalnih deležnikov, nekaj fotografij pa bomo ustvarili sami z namenom promocije naših produktov in območja LAS Goričko. K sodelovanju pri pripravi fotografij bomo povabili mlade fotografe, ki se bodo udeležili naše kampanje z namenom promocije območja LAS Goričko (povabilo bo objavljeno na socialnih omrežjih – lokalni mladi blogerji, PTZ in s strani obeh partnerjev),
Z izvedbo operacije bomo vzpostavili informacijsko-rezervacijski sistem. Pri tem bomo le tega  načrtovali in ga vzpostavili v delovanje. Preko sistema bomo lažje združili lokalne deležnike območja LAS Goričko in jim ponudili možnost soustvarjanja turističnih produktov v prihodnosti. Obiskovalci in turisti bodo preko sistema dostopali do željenih informacijah o območju LAS Goričko, poiskali turistične in gostinske ponudnike ter naredili rezervacijo določenega produkta, ki ga bomo v sklopu operacije razvili. Online informativno – rezervacijski sistem bo predstavljal celotno ponudbo na enem mestu in bo tako obiskovalcem in turistom ponujal lažji dostop in rezervacije določenih deležnikov in produktov. Ob enem pa bo predstavljal promocijo samemu območju LAS Goričko in razvoju turizma v celotni regiji

Z izvedbo operacije bomo izvajali tudi posebne promocijsko-demonstracijske aktivnosti vezane na uporabo kulturnih in naravni danosti za izboljšanje turistične privlačnosti območja LAS Goričko in naših novo nastalih turističnih produktov namenjene dvema ciljnima skupinama. Prva ciljna skupina so turisti oz. potencialni obiskovalci, katerim se bo na ta način približala ponudba območja LAS Goričko in ga naredila privlačnejšega kot trajnostno naravnana butična destinacija, ki ponuja pester izbor posebnih in inovativnih produktov. Druga ciljna skupina so vsi deležniki turizma na področju LAS Goričko kot so različni turistični ponudniki (hoteli, apartmaji, gostinci, tur. kmetije, lokalni pridelovalci…), nevladne organizacije, rokodelci, kmetje (npr. za novo ali izboljšano dopolnilno dejavnost na kmetiji), brezposelne osebe, ponudniki lokalnih izdelkov in pridelkov pri čemer je osnovni namen izvedbe operacije za to ciljno skupino preko praktičnih akcij dvigniti njihovo prepoznavnost, povečati njihove kompetence na področju interpretacije, promocije oz. demonstracije ipd.
Partnerji bomo na novinarski konferenci in predstavitvenem dogodku v Dvorcu Rakičan predstavili izvedbo operacije in novo nastale turistične produkte, območje LAS Goričko kjer bomo izvajali naše produkte ter promocijsko gradivo, ki smo ga ustvarili. Skozi operacijo bomo ustvarili in pripravili promocijsko gradivo s katerim bomo promovirali območje LAS Goričko, naše produkte in lokalne deležnike. Za dodatno promocijo bomo skrbeli partnerji sami preko naših socialnih omrežjih.

Podatki o financiranju
Projekt sofinanciran iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja
Nazaj na vsebino